top of page
פרח.png

"בעבודתה לקחה על עצמה ד"ר שפר לנסות לפתור בעיה קשה מאוד, שעד היום לא נפתרה, לפרק לגורמים את כל המרכיבים שמונעים מהילד לקבל טיפול טוב באסתמה, לנסות להבין כיצד ניתן לאפשר לילד לקבל את הטיפול הטוב ביותר אשר יגרום לו להיות  בריא"


פרופ' בנימין וולוביץ, רופא ריאות ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

"עבודה הראויה לשבח והערכה בציון גבוה. מן הראוי שמסקנות העבודה יובאו לפני מקבלי ההחלטות במערכת הבריאות על מנת שיעזרו לשיפור הטיפול והמעקב באסתמה בילדים. מדובר בעבודה שנערכה בצורה מופתית"

פרופ' חיים ביבי- רופא ריאות ילדים, מנהל מחלקת ילדים ברזילי, אשקלון.

"עבודה חשובה זו תהווה בסיס חשוב לפיתוח תשתית לעיצוב תכנית התערבות חינוכית תפורה ומותאמת לצרכים ולדאגות של הורים בעלי מאפיינים שונים, אשר ניתנת ליישום במסגרת הטיפול באסתמה בילדים בקהילה ובדרך הזאת, להביא לצמצום שיעור הילדים הסובלים מאסתמה שאיננה בשליטה. אין לי ספק שעבודת מחקר כה מוצלחת זאת ראויה לפרס".

פרופ' דן אנגלהרד, מנהל מחלקת ילדים בדימוס, המרכז הרפואי הדסה.

המלצות: Welcome
bottom of page